Dataviden


AspResources har erfaring med mange typer datakilder, dog oftest strukturerede eller semi-strukturerede data.

Kildedata er ofte organiseret i sammenhængende strukturer, på baggrund af en informationsmodel, der belyser et emne.

Rensning af data med hensyn til udgået status, opgørelsestidspunkt og dubletter er tit afgørende for, at fange de rigtige data fra kildedata. Men derudover er kendskab til interne nøgler og sammenhænge mellem tabellerne forudsætningen for, at data kan kombineres rigtigt, og give output, der kan afstemmes op mod forretningssystemerne.

AspResources har udviklet mange typer outputdata, og har meget stor viden om datastrukturerne hos BEC.

Outputdata har været anvendt i forretningsstyring, rapportering, rating m.v., og har eksempelvis belyst:

 • Kunder
 • Konti
 • Depoter
 • Kort
 • Posteringer
 • Sikkerheder
 • Lånesager
 • Kautioner
 • Renter
 • Markets
 • Likviditet
 • Relationer (kunde, konti, depot, kautioner, …)